WELK GEDRAG VERWACHT TEAMSPORT VAN MIJ?

HET BEDRIJF HEEFT HET RECHT OM JOUW RACE ZONDER KENNISGEVING TE BEËINDIGEN ALS JE GEDRAG OF DAT VAN EEN LID VAN DE BOEKING ALS ONVEILIG, GEWELDDADIG OF ONGEPAST WORDT BESCHOUWD.

Het is verboden om andere klanten, werknemers, bezoekers of eigendommen van anderen schade te berokkenen en om mede-publiek te alarmeren of lastig te vallen. In deze gevallen zijn wij niet verantwoordelijk voor terugbetaling, schadevergoeding of kosten. Het is ten strengste verboden om onder invloed van alcohol of drugs te karten. Het personeel heeft het recht je van het terrein te verwijderen als zij vermoeden dat je onder dergelijke invloed bent.​

In deze gevallen zijn wij ook niet verantwoordelijk voor enige terugbetaling, schadevergoeding of kosten.