CCTV

Go Karting for Fun NL BV & dochterondernemingen gebruiken een gesloten televisiecircuit ("CCTV") op alle operationele locaties en terreinen.

  • Om een veilige en beveiligde omgeving te bieden voor leden, personeel en bezoekers.
  • Om waar mogelijk verlies van of schade aan de gebouwen en/of eigendommen van Teamsport te voorkomen.
  • Om bij te dragen aan de preventie van criminaliteit en rechtshandhavingsinstanties te assisteren bij het aanhouden van daders.
  • Voor de verdediging in juridische procedures.

Opgenomen beelden worden slechts 28 dagen op het opnameapparaat bewaard, tenzij er een specifieke reden is om ze langer te bewaren, zoals maar niet beperkt tot; juridische kwesties met betrekking tot claims voor persoonlijk letsel.

Wij zorgen ervoor dat we voldoen aan:

Alle CCTV-camera's worden zodanig geplaatst dat ze voldoen aan het doel waarvoor de CCTV wordt gebruikt. Camera's worden op opvallende posities geplaatst waar ze duidelijk zichtbaar zijn voor personeel, klanten en bezoekers van Go Karting for Fun NL BV.

Camera's zullen, voor zover mogelijk, niet zo worden geplaatst dat ze gebieden opnemen die niet bedoeld zijn om te worden bewaakt. Go Karting for Fun NL BV zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat gebieden buiten de terreinen en gronden van Go Karting for Fun NL BV niet worden opgenomen.

Er zullen borden worden geplaatst om personen te informeren dat ze zich in een gebied bevinden waar CCTV in werking is.

Camera's zullen niet worden geplaatst in gebieden waar individuen een verhoogde verwachting van privacy hebben, zoals kleedkamers of toiletten.

Toegang tot de beelden is beperkt en zal alleen worden gebruikt om de hierboven uiteengezette doeleinden te vervullen.

Go Karting for Fun NL BV & dochterondernemingen zullen opgenomen CCTV-beelden alleen aan derden bekendmaken als dit is toegestaan volgens de Wetgeving gegevensbescherming.